Çar. May 22nd, 2024

Kamuda Görev Yapan Şeflerin 3600 Ek Gösterge Talepleri İçin Dava Açtık

1 min read

Kamuda Görev Yapan Şeflerin 3600 Ek Gösterge Talepleri İçin Dava Açtık

Bilindiği üzere 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kamu yöneticisi olmalarına karşın kamuda görevli şefler 3600 ek göstergeden yararlandırılmamış, kapsam dışı bırakılmışlardır.

 

Düzenlenen kanun metinlerinde Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan unvanların tamamı 3600 Ek Göstergeden yararlandırılırken Şeflerin kapsam dışında bırakılması Anayasanın eşitlik ilkesine, Devlet Memurları Yasasına egemen eşitlik ve liyakat, yetki ve sorumluluk ilkesine açıkça aykırıdır.

 

Bu sebeplerle şeflere 3600 Ek gösterge verilmesi talebinin reddine dair kararın iptali amacıyla, şeflere 3600 ek gösterge verilmemesi kararının Anayasaya aykırılık iddiası ile yürütmeyi durdurma ve somut norm denetimi talepli olarak sendikamızca dava açılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir