Paz. Tem 14th, 2024

MEB’İN ÇAĞRISI İLE BAKAN ÖZER’LE BİR ARAYA GELDİK

3 min read

MEB’İN ÇAĞRISI İLE BAKAN ÖZER’LE BİR ARAYA GELDİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle birlikte Bakan Mahmut Özer’le bir araya geldik, taleplerimizi ilettik.

Genel Başkanımız Kadem Özbay ve Genel Sekreterimiz Cengiz Sarıyer’in katıldığı toplantıda, Bakan Özer, deprem bölgesinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Genel Başkanımız Kadem Özbay, sendikamızın deprem bölgesindeki tespitlerini ileterek, eğitim öğretim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

-Ülke genelinde okul binalarının depreme dayanıklılığı, sağlıklı, güvenli olup olmadığı düzenli bir biçimde denetlenmelidir.
-Deprem bölgesinde yeni okul binalarının planlanması meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte yürütülmelidir. Yeni yapılacak/planlanacak okullarda lojman imkanı sağlanmalıdır.
-Müfredata, ilk, orta, lise düzeyinde Jeoloji dersi, acil yardım ve arama kurtarma dersi ile doğal afet yönetimi, doğal afet riskleri dersi konulmalıdır.
-İLKSAN deprem bölgesinde görev yapan İLKSAN üyelerinin kredi borçlarını bir belge talep etmeden bir yıl faizsiz olarak ertelemelidir.
-Depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve kırtasiye ihtiyaçları acilen karşılanmalıdır.
– Deprem nedeniyle çok ciddi travma yaşayan eğitim çalışanlarının deprem bölgesinde eğitim sürecini sağlıklı yürütmesi mümkün olamayacağı dikkate alınarak bölgedeki öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının gönüllülük esasıyla, öncelikle talep ettiği illere görevlendirilmesi sağlanmalıdır. 1999 Marmara depreminde olduğu gibi, bölgeden ayrılmak isteyen ve bölgeye atanmak isteyen eğitim çalışanlarına süreç içeresinde tayin hakkı verilmelidir. İstekli olanlara şu an bulundukları geçici ikamet yerlerinde depo tayini de seçenek olarak sunulabilir.
– Deprem bölgesindeki mülki amirlerin, eğitim çalışanlarını mazeretlerini dikkate almaksızın görev yapmaya zorlamaları kabul edilemez, keyfi uygulamalara izin verilmemelidir.
-Anne veya babası vefat eden eğitim çalışanlarının çocuklarına, eğitim süreçleri boyunca eğitim desteği verilmelidir.
-Depremden etkilenen eğitim çalışanlarına, başta barınma sorunu olmak üzere oluşan yeni ihtiyaçları da dikkate alınarak ilave ekonomik destek sağlanmalıdır.
-Bakanlık, il ve ilçelerde koordinasyonu sağlamak için sendikaların ve eğitimin tüm bileşenlerinin dahil edileceği Eğitim ve Bilim Kurulları oluşturmalıdır.
-Öğrenciler ve eğitim çalışanlarına psikososyal destek sağlanmalı ve durumları düzenli olarak takip edilmelidir.
Bakan Özer ise sürecin dinamik olduğunu, yeni kararlar almaları gerekeceğini şu an ise Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkının, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığını açıkladı.
Buna göre, mazeret tayini hakkı olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.
OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.
Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.
Bakanlığın, bölgedeki tüm eğitim çalışanlarının yaşadıkları psikolojik durumları da göz önüne alarak yeni kararlar alması ve bir an önce açıklaması sürecin yönetimi açısından önem arz etmektedir. Eğitim-İş olarak, başından olduğu gibi süreci sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir