Cts. Haz 15th, 2024

İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

2 min read

İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Kamu çalışanları, yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan ve yüzde 170’lere ulaşan enflasyon karşısında eriyen ücretleri ile açlık sınırında yaşamakta, ağır vergi yükü altında günden güne yoksullaşmaktadır.

Ülkemizde özellikle ücretler üzerindeki mali yüke bakıldığında adaletli bir vergi uygulamasından bahsetmek zordur. Oysa ki, verginin ülkede yaşayan insanların gelirlerine, mali güçlerine göre adaletli bir şekilde dağıtılması devletin asli görevidir. Vergi yükünün çalışanlar için adil ve dengeli olarak paylaştırılması, çalışma barışı, devlete güven ve aidiyet duygusunun gelişimi açısından da önem arz etmektedir.

Ülkemizde TÜİK verileri dikkate alındığında devletin topladığı gelir vergisinin en büyük oranı, kaynaktan kesilen yani ücretli çalışanlardan kesilen vergilerden oluşmaktadır. Çalışanların ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücret tutarı olan 5.500,35 TL si vergiden istisna sayılmaktadır. Asgari ücret tutarının ülkemizde açlık sınırının altında kalması nedeniyle bu istisna tutarı kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verememektedir. Öyle ki, bu istisnaya rağmen kamu çalışanları genel olarak Haziran, Temmuz aylarında %20’lik ve %27’lik vergi dilimlerine girmekte böylece daha fazla vergi ödemektedir. Öğretmen olarak görev yapan çalışanlarımız ise aynı ayda yapılan ikinci ödeme olan ek ders ücretlerinin neredeyse tamamı üzerinden gelir vergisi kesintisine maruz kalmaktadır. Bu nedenlerle;

1. Kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesi,

2. Kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atananlar hariç, ücretli çalışan tüm emekçiler için maaş/ücretin gelir vergisi istisnasından kalan tutarı için gelir vergisinin %15 ile sabitlenmesi,

3. Sözleşmeli çalışanların bir an önce koşulsuz olarak kadroya geçirilmesi ve böylece üzerlerindeki sözleşmeli olmalarından kaynaklı vergi yükünün azaltılması,

4. Zorunlu temel gıda ve tüketim maddeleri üzerindeki ağır vergi yükünün telafi edilmesi,

5. Ülkemizde servet vergilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılması

talepleriyle, Türkiye genelinde imza kampanyası başlattık.

Söz Konusu imza kampanyasına üyelerimiz ve üyelerimiz dışındaki tüm kamu emekçileri katılabilecektir.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Dilekçe için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir