Cts. Haz 15th, 2024

DANIŞTAY’DAN “ATATÜRKÇÜLÜĞÜN” MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL UNSURU OLDUĞU KARARI

2 min read

DANIŞTAY’DAN “ATATÜRKÇÜLÜĞÜN” MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL UNSURU OLDUĞU KARARI

 

16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; yönetmeliğin 109.maddesi ile 111. maddelerinden öğretmenler kurulu ve sınıf/alan zümrelerinde, Atatürkçülük ile ilgili konuların gündeme alınıp görüşülecek konular arasından çıkarılması nedeniyle, anılan yönetmeliğin diğer pek çok hukuka aykırı hususları ile birlikte bu düzenlemesine karşı Danıştay nezdinde dava açtığımızı duyurmuştuk.

Görülen davada Danıştay, “Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde Milli eğitim politikasına uygun eğitimin verilmesi bağlamında öneme sahip olan öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulunda, görüşülecek konular arasında Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde “Atatürkçülüğün” yer alması gerektiği kabul edilmelidir.”

şeklindeki gerekçesiyle Atatürkçülüğün, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğu ve derslerde işleniş şekline ilişkin planlama yapılması konusunda öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarında görüşülmesi gerektiği, bu hususun yönetmelikten çıkarılmasını hukuka aykırı görmüş ve bu nedenle de iptal kararı vermiştir.

Daha önce de benzer şekilde açtığımız davalarda defalarca Danıştay tarafından da vurgulandığı üzere, Atatürk ilke ve devrimlerinin Milli Eğitim Sisteminin temel unsuru olduğunu, mevzuattan ve okullarımızdan Atatürk’ün silinemeyeceğini Bakanlığın anlaması zorunludur.

MEB’in Atatürk’ü mevzuattan ve okullardan çıkarma gayretine geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir