Paz. Tem 14th, 2024

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI, MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ TALEP ETTİK

3 min read

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI, MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ TALEP ETTİK

Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Makine Ressamlığı Öğretmenlerinin Sorunları ççzülmesini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik.Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı şu şekildedir;  

 

Talim Terbiye Kurulu’nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararına göre Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Atama alanında bulunan Makine ve Kalıp öğretmenleri Makine teknolojisi alanında bulunan tüm dalların derslerini okutabilmektedir.

Makine Ressamlığı öğretmenleri ise Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararı gereği, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalı ve Endüstriyel Ürünler Tasarımı dallarının alan/dal dersleri ve modülleri / meslek dersleri/ seçmeli meslek dersleri ile beraber alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili /alan/dal dersleri ve modülleri/meslek dersleri/seçmeli meslek dersleri diğer alanların Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/ Tasarım Teknolojisi alanına ait bu dallarla ilgili alan/dal dersleri ve modülleri/meslek dersleri/seçmeli meslek dersleri olarak karara bağlamıştır.

Makine ve Tasarım Teknolojisi alanında 9. sınıf öğrencileri Temel İmalat İşlemleriTeknik Resim ve mesleki gelişim derslerini görmektedir. Alanda ortak okutulan bu derslerin norm kadro hesabında, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.09.2015 tarih 62045208-10.03-E.9025919 sayılı bazı mesleki ve teknik eğitim alanlarında norm kadro hesabına esas ders yüklerinin belirlenmesi konulu yazısının 5. maddesinde açıklanmış ve hükme bağlanmıştır. Buna göre Temel İmalat İşlemleri ders yükü Makine ve Kalıp atama alanına Teknik Resim ders yükü ise Makine Ressamlığı atama alanına verilmektedir.

9. sınıfta okutulan Temel İmalat İşlemleri Dersinin Amacı: Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imalat işlemlerinde kullanılan el aletleri ve takım tezgâhları ile makine parçalarının imalatını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Makine Ressamlığı öğretmenliği atama alanındaki öğretmenler Talim Terbiye Kurulu’nun 9 sayılı kararı gereği, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalı ve bu dalla ilgili dersleri okutmaktadır. Fakat bazı eğitim kurumlarında, Makine Ressamlığı öğretmenlerinin uzmanlık alanı olmadığı halde temel imalat işlemleri derslerine girmektedir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Öğretmenlik mesleğinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.”

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı birçok okulda, Makine Ressamlığı atama alanı öğretmenlerinin, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği tehlikeye atılarak Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararına rağmen, Temel İmalat İşlemleri dersine girmesi istenmektedir. Ayrıca Makine Ressamlığı öğretmenleri il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde Makine Teknolojisi alanında Bilgisayarlı Makine İmalatı dalı olan fakat Bilgisayar destekli Makine Ressamlığı dalı olmayan hiçbir okula tayin isteyememektedir.  

Makine Ressamlığı atama alanındaki öğretmenlere, öğrencilerin iş sağlığı ve iş güvenliklerini görmezden gelerek Temel İmalat İşlemleri dersinin verilmesinin önlenmesini talep ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir