Çar. May 22nd, 2024

SPORTİF YETENEK TARAMASI GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE İLGİLİ MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ TALEP ETTİK

3 min read

SPORTİF YETENEK TARAMASI GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE İLGİLİ MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ TALEP ETTİK

Sportif Yetenek Taraması Görevlendirmeleri ile ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiimiz yazı;

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 

ANKARA

 

 

 

İlgi a- Milli Eğitim Bakanlığının 22/04/2019 tarih ve 8107773 sayılı yazısı.

 

b- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararlar.

 

c- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 21/05/2018 tarih ve 38552587-30.01-E.9888112 sayılı yazısı

 

d- TC Anayasa Madde:18

 

 

 

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği “Türkiye Sportif Taraması ve Spora Yönlendirme” kapsamında illerimizde de bu projeye uygun olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında ilgi (a) yazı gereği faaliyetlere başlanmış ve okullarımızdaki Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz görevlendirilmiştir.

 

 

 

İlgi (a) yazıda da belirtildiği ve ilgi (b) kararın 16/2 “…Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuat uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez…” denilmektedir. İlgi (c) yazıda da ilgi (b) karara atıfta bulunularak “İlinizde oluşturulan ölçüm ekiplerinde görev yapacak öğretmenlerin Proje süresince tam zamanlı olarak görevlendirilmesi ve ek ders ücretlerinin… ödenmesi hususunda …“ diye belirtilmiştir.

Ancak illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosundaki antrenörler, bazı illerde tam ek ders ücreti alan ( yaklaşık 30 saat ders yükü olan) Beden Eğitimi Öğretmenleri ile ölçüm ekipleri oluşturulurken illerimizde maaş karşılığını dolduran (15 saat) ya da ders yükü az olan (16-17-18 saat) Beden Eğitimi Öğretmenleri görevlendirilmiştir. Bazı illerimizde görevlendirilen öğretmenlerimize ilgi (b) gereği ek ders ücretleri ödenmemiş, sadece okullarındaki ders yüküne göre ücretlendirme yapılmıştır. Bu durum ilgi (d)’de belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca görevlendirilen öğretmenlerden bazıları okul nöbet ücreti alamadıklarından mağdur olduklarını beyan eden dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunmuş, bazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin “nöbet gününüzde okulunuza gidin, diğer günlerde ise görevlendirildiğiniz yere gidin” gibi usule uygun olmayan cevap verdikleri görülmüştür.

 

 

 

Konunun incelenerek ilgi (a) kapsamında görevlendirilen öğretmenlerin ilgi (b)’ye uygun olarak mağduriyetlerinin giderilmesi hususunu talep ederiz.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir