Cts. Haz 15th, 2024

Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme Duyurusunun İvedilikle Yapılarak Atama İşlemlerinin Sonuçlandırılmasını Talep Ettik

2 min read

Eğitim Müfettişlerinin Yer Değiştirme Duyurusunun İvedilikle Yapılarak Atama İşlemlerinin Sonuçlandırılmasını Talep Ettik

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazıda;01/03/2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin 35/2.(Madde: 35/2 Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu; Personel Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, eğitim müfettişlerinin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri hizmet bölgeleri, azamî tercih sayısı, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.) maddesine istinaden Genel Müdürlüğünüzce Eğitim Müfettişlerinin yer değiştirme işlemi duyurusunun 15 Nisan’a kadar yapılıp atama modülünün açılması gerekirdi.

 

Ancak yönetmeliğe göre zorunlu olmasına rağmen herhangi bir duyurunun yapılmadığı ve atama modülünün açılmadığı görülmektedir. Yukarıda adı geçen yönetmeliğin uygulanmaması, kamu iş ve işlemlerinin yazılı hukuka göre yürütülmemesi mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkardığı gibi keyfi uygulamalara da neden olmaktadır. Hukuk devletinin temeli yürürlükte olan anayasa, kanun, yönetmelik ve alt düzeydeki yazılı hukuk kurallarına dayandığı açıktır. Herhangi bir yasal dayanağı olmadan yapılan keyfi uygulamalar hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu’na göre de suç teşkil etmektedir. Genel Müdürlüğünüzce gerekli duyurunun yapılmaması Eğitim Müfettişlerinin aile bütünlüğünün bozulmasına ve mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır.

 

Belirtilen nedenlerden dolayı Genel Müdürlüğünüzce, 01/03/2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin 35/2. maddesine istinaden “Yer değiştirme” duyurusunun ivedilikle yapılarak atama işlemlerinin sonuçlanmasını talep ettik.

 

 

 

 

 

Not: Geçici Madde 4/1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maarif müfettişi olarak görev yapmakta iken, eğitim müfettişi unvanını alanlar bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları ilde çalışmaları gereken görev sürelerine bakılmaksızın ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir