Paz. Tem 14th, 2024

BAŞARISIZLIK ÖĞRENCİLERE DEĞİL ADİL OLMAYAN SINAV SİSTEMİNE AİT OLACAKTIR

2 min read

BAŞARISIZLIK ÖĞRENCİLERE DEĞİL ADİL OLMAYAN SINAV SİSTEMİNE AİT OLACAKTIR

1 milyonu aşkın öğrenci ve onların velilerinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı, yine herkes için büyük bir stres unsuru olarak düzenlenmiştir.
Pandemi süresinde özel okullarda okuyan çocuklar ile devlet okullarında eğitim görenlerin arasındaki makasın iyice açılmış olmasına rağmen bir iyileştirme politikası yürütülmemesi, fiyatlarındaki korkunç artış nedeniyle test ve yardımcı kitaplara her öğrenci tarafından ulaşılamamış olması, geriletilen ve mantıksızlaştırılan müfredatın sınavı geçmek için yeterli bilgi aktarımını yapamaması ve geçen yılki LGS’de sorulan soruların gereğinden fazla zor olması, bu yıl sınava giren tüm çocuklarımızın üstündeki stresi artırmıştır.
Aldıkları onca ödeneğe rağmen, yılda bir kez yaptıkları sınavlarda bile hatasız soru sormayı beceremeyen yöneticilerin, gerekli eğitim ve imkanı vermedikleri halde çocuklarımızdan doğru cevaplar beklediği bir sınav dönemi daha tartışmalara gebe biçimde sonlanmıştır.
Eğitim-İş olarak daha önce de söylediğimiz bir gerçekliğin altını tekrar çizmeyi vazife sayıyoruz:
Öğrencilerin başarılarını değerlendirmedeki tek yöntem olarak stres unsuru olan sınavları gören bir sistem hatalıdır. Çocukları kuşatan değişkenlerin farklılığı, kamusal eğitimin noksanlığı, başarılı olsa dahi stres unsuru haline gelen sınavları psikolojisi kaldırmayan çocukları hesaba katmayan bu sistemin benzerleri, gelişmiş ülkelerde onlarca yıl önce varlığını yitirmiştir.
Aslolan; akla, bilime ve pedagojiye uygun bir sistem kurmaktır. Aslolan; “yaptım bitti” şiarıyla düzenlenen kaotik sınavlar düzenlemek değil, eğitimin bir süreç olduğundan yola çıkarak, küçük yaştan itibaren çocuklarımızın beceri, yetenek ve yönelimlerine göre ilerletildiği, onların özgün durumlarının göz ardı edilmediği bir sistem oturtabilmektir.
Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz ki: çağın ve ülkenin gerçeklerine, çağdaş ölçme ve değerlendirme doktrinlerine, çocuklarımızın beceri ve hayallerine, sosyal devlet ilkesine dayanmadan düzenlenen bu sınav sisteminde tüm başarılar çocuklarımıza, tüm başarısızlıklar ise bu adil olmayan sistemi yürütenlere aittir.
LGS’ye giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve ailelerine sesleniyoruz:
Bu sınav, çocuğunuzun hayatta karşısına çıkacak önemli sınavlardan sadece birisiydi. Başarısızlıkların telafisi, hayal kırıklıklarını onarmaktan çok daha kolaydır. Karşınıza gelen sınav sonucundan memnunsanız çocuğunuzla gurur duyun, değilseniz lütfen onun değil bu sistemi kuranların hatalı olduğunu biliniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir