Paz. Tem 14th, 2024

YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI, GELİŞTİRME ÖDENEĞİ, ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİNİN TÜM PERSONELE ÖDENMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

2 min read

YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI, GELİŞTİRME ÖDENEĞİ, ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİNİN TÜM PERSONELE ÖDENMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Üniversitelerimizin önemli bir bileşeni olan idari, teknik ve yardımcı personelin yok sayılmasına karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek adına imza kampanyası başlattık.

Özellikle son dönemlerde üniversiteler üzerinde uygulanan bilimsellikten uzak, baskıcı politikalar sonucunda akademisyenlerimizin alanlarında bilimsel çalışmaları geliştirirken birçok zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz.

Bilimsel özerkliğe sahip olması gereken yükseköğretim kurumlarında, popülist politikaların yerine çağdaş normlara uygun aklın egemen olması gerekmektedir. Bilim insanlarının çalışmaları, bilimin kuralları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Akademisyenlerimizin alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri ve bilimsel çalışmalarını yapabilmeleri için daha çok ekonomik desteğe ihtiyaçları olduğu ortadadır. Siyasi iktidardan beklentimiz üniversiteleri gerçekten bilim üretim merkezlerine dönüştürmesi yolunda ivedilikle harekete geçmesi yönündedir.

Bunun için bir taraftan üniversitelerin daha özgür ve özerk yapılandırılması için çalışmalar yürütülmesi, bir taraftan da akademik ve idari personelin ekonomik kayıplarının giderilmesi yönünde çalışmaların da hızlandırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Üniversitelerimizi bir bütün olarak çağın gereklerine uygun hale getirirken hiç kuşkusuz tüm bileşenlerinin eşitlik ve adalet temelinde haklarının gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu temelde yükseköğretimin köklü değişikliklere ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Üniversitelerimizin önemli bir bileşeni olan idari personelin yıllardır yok sayılan emeğinin karşılığını alabilmesi için siyasi iktidardan beklentimiz bir an önce yasal değişikliklere gidilmesi yönündedir.

Çalışma barışının sağlanması ve idari personelin ekonomik kayıplarının kısmen karşılanması bakımından yükseköğretim kurumlarında akademik personele verilen yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği, üniversite ödeneği ve eğitim öğretim ödeneğinin idari personeli de kapsayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir.

Eğitim emekçilerinin hakkını hiçbir fark gözetmeksizin savunan sendikamız Eğitim-İş olarak yükseköğretim tazminatının, geliştirme ödeneğinin, üniversite ödeneğinin ve eğitim öğretim ödeneğinin ayrım yapılmaksızın tüm yükseköğretim kurumları personeline ödenmesi için Türkiye genelinde imza kampanyası başlattık.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İmza Dilekçesi

 

MYK Kararı

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir