Cum. Eyl 29th, 2023

HUKUKİ KAZANIM: PANDEMİ DÖNEMİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS HAKKI TARTIŞMASIZDIR

2 min read

HUKUKİ KAZANIM: PANDEMİ DÖNEMİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS HAKKI TARTIŞMASIZDIR

Eğitim-İş olarak, Covid-19 salgını sürecinde, 60 yaş üstü olması sebebiyle idari izinli olup ek dersi ödenmeyen üyemiz adına açtığımız davayı kazandık.
Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesinde; “Cumhurbaşkanlığının Genelge hükümlerine göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, ister esnek çalışma (uzaktan veya dönüşümlü) yöntemi ile çalışmış olsun isterse sağlık durumu itibariyle idari izinli sayılsın, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, mali ve sosyal hak ve yardımları ile özlük haklarının saklı olduğu anlaşılmakla Covid-19 kapsamında idari izinli sayılan öğretmenlerin de 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile sağlanan haklardan istifade edeceği tartışmasızdır.” denilmiş ve
Üyemizin idari izinli olduğu dönemde ödenmeyen ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Bilindiği üzere Korona salgını nedeniyle, ekonomik tablo emekçiler için daha da ağırlaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim emekçileri için kabul edilemez hak gasplarına yol açmıştır.
Uzaktan eğitime geçildiği dönemde, Bakanlık öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesintiye gitmiş, bu durum alacağı ek ders ile ay başını, taksitini, borcunu zor denkleştiren öğretmenleri pandeminin yarattığı psikolojik durumda daha zor duruma sokmuştur.
Alınan kararda çelişkiler ve hukuki sorunlar olduğu gibi toplumda derse girmeyen öğretmene ek ders mi ödenir algısı yaratılmaya çalışılmış ve öğretmenlerin mesleki onuru zedelenmiştir.
Öğretmenlerin alacakları ücretler; bedeller ödenerek yapılan uzun soluklu mücadeleler ile kazanılan sendikal hakların sonucudur. Ve asgari düzeydeki hiçbir demokraside, kazanılan haklar gasp edilemez!
Öğretmenlerin cebinden ve meslek itibarlarından elinizi çekin! Eğitim gelecektir ve öğretmen bu geleceğin mimarıdır. Gelecekten tasarruf olmaz.
Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın benzeri uygulamalarla, hukuk tanımaz işlemleri sürdürmekte ısrarcı olan idari amirler tarafından özenle dikkate alınmasını umuyoruz.
Eğitim-İş olarak bu tür girişimlere karşı yorulmaksızın mücadelemizi sürdüreceğimizin, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri adına giriştiğimiz onur savaşını sonuna kadar götürmekte kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir