Cts. Haz 15th, 2024

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

1 min read

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nde yer alan;

 

-kayırmacılık ve torpilin engellenemediği sözlü sınav uygulamasına,

-öğretmenlere öngörülen 8 yıl kıdem ile birlikte 35 yaşı koşulunun getirilerek fiilen müfettiş olmalarının engellenmesine,

-kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı şekilde, hiçbir somut kriter öngörülmeksizin grup başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin hükümlerin iptali amacı ile Sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir