Çar. May 22nd, 2024

DÜNYANIN EN ZENGİN DİLLERİNDEN OLAN TÜRKÇEMİZİN BAYRAMI!

2 min read

DÜNYANIN EN ZENGİN DİLLERİNDEN OLAN TÜRKÇEMİZİN BAYRAMI!

Bir ulusu birbirine sadece toprak sınırları değil, ortak kültürü ve dili kenetler. Bugün, bu vatandaki en büyük ortaklıklarımızdan birinin, güzel Türkçemizin bize armağan edilmesinin yıl dönümüdür.

Büyük Önder Atatürk’ün devrimlerinin en önemli basamaklarından ilki Cumhuriyet’in kuruluşundan dört yıl sonra yapılan Harf Devrimi, ikincisi de cumhuriyetin kuruluşundan dokuz yıl sonra 26 Eylül 1932’de düzenlenen Türk Dil Kurultayı ile yaşama geçen Dil Devrimidir. O şanlı günden beri, 26 Eylüller bizim için “Dil Bayramı”dır.

Her ulusal bayram gibi coşkuyla kutlanması gereken bu bayramda, içimizde gurur kadar burukluk da vardır. Yıllardır kültür emperyalistlerinin baskılarıyla, eğitimdeki çarpıklık ve noksanlıkla dilimiz tahrip edilmiş; gereksiz yabancı kelimelerin katılmasıyla yara almıştır.

AKP iktidarı süresince bu tahribata bir de Arapçalılaştırma saldırıları eklenmiştir. Dünyanın en zengin, her duygu ve olayın en yalın ve derin anlatımına imkan kılan güzide Türkçe’miz, melezleştirilmek istenmekte, ortak bilincimiz bulanıklaştırılmaya çalışılmaktadır.

Oysa dil, sadece bir iletişim aracı değil bir toplumun düşünce alanında gelişmesinin temel unsurudur. Türkçe’miz, Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumsal bilincin daha fazla gelişmemesini isteyenler ile gelişmesini umursamayanların saldırılarına karşı yalnız bırakılamaz.

Bu konuda en önemli vurguyu yine Başöğretmen Atatürk yapmıştır: “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Bu sözleri rota kabul edip Türkçe’mize sahip çıkmalı ve kirletilmesine müsaade etmemeliyiz.

Cumhuriyet devrimlerinin savunucusu Eğitim-İş çatısı altında bir araya gelen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim neferleri olarak, tüm ulusumuzu dilimize sahip çıkmaya çağırıyor, Dil Bayramımızı kutluyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir