Per. Nis 18th, 2024

ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI HAKKINDA MEB’İ UYARDIK

3 min read

ZORUNLU PCR TESTİ UYGULAMASI HAKKINDA MEB’İ UYARDIK

Tüm pandemi süresi içerisinde özellikle eğitim öğretim sistemine yönelik uygulamaları dikkate alındığında AKP hükümetinin sınıfta kaldığı malumdur. Sürecin en başından itibaren tüm uyarılarımıza rağmen, eğitim emekçilerinin aşı konusunda en etkin ve hızlı şekilde aşı olmasını sağlayamaması bir yana gelinen noktada aşı olmanın gerekliliği bakımından da tüm topluma olduğu gibi eğitim emekçilerine de yeterli aydınlatmanın yapılamadığı ve tüm tereddütleri giderecek şekilde gerekli çalışmaları ortaya koyamadığı bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.

 

Eğitim emekçilerine yönelik olarak Pandemi ile mücadele tedbiri olarak aşı olmayan eğitim emekçilerine haftada iki defa PCR testi yaptırması zorunluluğu getirilmesi, iktidarın süreç boyunca ortaya çıkan zafiyetini eğitim emekçilerinin sırtına yüklemek gayretinden öte bir yaklaşım değildir. Hem sağlık sistemi üzerinde yaratacağı yük, hem de eğitim emekçilerinin özellikle büyük şehirlerde test yaptırabilmek için üstleneceği külfetler dikkate alınmadan yeterli altyapısı oluşturulmaksızın ortaya konulan bu uygulamanın, okullarda çalışma barışını bozması bir yana, hukuki bakımdan da sorunlu olduğu bir gerçek olup, böylesi bir tedbirin uygulamada yaratacağı sakıncalar hiçbir suretle dikkate alınmamıştır.

 

Uzman kurumlarca gerekli aydınlatma ve ikna yöntemleri yerine, PCR testi zorunluluğu uygulamasının üstü kapalı bir dayatma yöntemi olarak kullanılması yanlış ve çalışma barışını bozacak bir yaklaşımdır. Ayrıca başkaca kamu kurumlarında yer almayan böylesi bir uygulamanın yalnızca eğitim emekçilerine yönelik uygulanıyor olmasının, muhatap eğitim emekçileri nezdinde oluşturduğu direnç de göz ardı edilmektedir.

 

Bu bakımdan üstü kapalı dayatmalar yerine, uzman kişi ve kurumlarca kamu emekçilerinin aşı olma konusunda yeterli şekilde aydınlatılması suretiyle ikna yoluna gidilmesi yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması, işyeri hekimliğinin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması ve özellikle de zorunlu PCR testi uygulaması bakımından sorunu daha da derinleştirecek disiplin süreçlerinden uzak durulması yönündeki görüşlerimizi MEB’e ilettik.

 

Eğitim emekçilerine karşı baskı ve dayatma yolu yerine gerçekçi ve bilimsel yöntemlere uygun, eğitim öğretimi aksatmayacak, çalışma huzurunun bozulmasına neden olunmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması, bunlar yerine sorunu derinleştirecek olan disiplin süreçlerini işletmemesi konusunda MEB’i uyarıyoruz. Süreçte uyarılarımızın dikkate alınmaması halinde üyelerimiz ve tüm eğitim emekçilerinin yanında olacağımızı ve gerekli tüm hukuksal desteğin de verileceğinin bilinmesini istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir