Çar. May 22nd, 2024

İLKSAN ÜYELERİNİNDİR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

3 min read

İLKSAN ÜYELERİNİNDİR GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

1943 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un öncülüğünde, ilkokul öğretmenlerinin maaş ve sosyal haklarını güvenceye almak için kurulan “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” İLKSAN, antidemokratik bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın vesayeti ile yönetilmektedir.

 

Kuruluşunu düzenleyen 4357 sayılı kanunda “Öğretmenlerden hastalananlara, evlenenlere, çocuk doğuranlara, çocuklarını okutacaklara, ölenlerin ailelerine yardım etmek, öğretmenlerin geçinme yükünü hafifletmek, sağlık ve sosyal yardımla ilgili konularda birbirlerine yardım edici duruma getirmek” amacıyla kurulduğu belirtilen İLKSAN, yıllarca öğretmenlerin seçtiği temsilciler tarafından oluşturulan yönetim kurallarınca idare edilmiş ancak işleyişi 1985 yılından sonra değiştirilmiştir.

 

7 kişilik İLKSAN Yönetim Kurulu’nun tamamı üyeler tarafından demokratik yöntemlerle seçilirken 1985 yılında yapılan değişiklik sonucu, Yönetim Kurulu’nun 3’ü aday olan İLKSAN üyeleri, 4’ü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği kişiler arasından seçilmeye başlanmıştır.

 

Yine 1985 yılında yapılan değişiklik ile İLKSAN’ın yönetimi, işleyiş tarzı ve esaslarını belirleyen ana statüsünün hazırlanması yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş, Temsilciler Kurulu da işlevsizleştirilmiştir.

 

Bu durum İLKSAN’ın kuruluş amacından uzaklaşmasına, üye iradesinin tamamen devre dışı bırakılarak MEB’in siyasi vesayeti altına girmesine neden olmuştur.

 

İLKSAN öğretmenlere hizmet eden değil, onlardan kesilen paralarla siyasi çevrelere ve bürokratlara rant sağlayan bir kapı haline gelmiş, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılır olmuştur. Bugün, İLKSAN’da Yönetim Kurulu Üyeleri brüt asgari ücretin beş katı ile yedi katına varan maaş, huzur hakkı ve harcırah almaktadır. Bu uçuk rakamlar, üyelerine yönelik dayanışma ve sosyal yardım amacıyla kurulmuş bir sandıkta olmaması gerektiği kadar yüksektir.

 

Eğitim-İş olarak “İLKSAN üyelerinindir” diyoruz ve

 

• İLKSAN mevzuatındaki antidemokratik hükümlerin değiştirilerek, söz ve karar sahibinin İLKSAN üyeleri olmasını,

 

• İLKSAN ana statüsünü hazırlama ve değiştirme yetkisinin İLKSAN Temsilciler Kuruluna ve üyelerine verilmesini,

 

• İLKSAN’ın işleyişindeki tüm antidemokratik uygulamaların sonlandırılarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim modeline geçilmesini, temsilde adalet sağlanmasını,

 

• Yönetim Kurulunun 4 üyesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerisi ile seçilmesi uygulamasına son verilmesini, yönetim ve denetim kurullarının sadece üyelerden oluşmasını,

 

• İLKSAN’ın geleceğinin İLKSAN üyelerinin özgür iradesiyle belirlenmesini

 

• Zorunlu üyeliğin kaldırılmasını, isteğe bağlı olmasını,

 

• Yönetim Kurulu Üyelerinin yüksek maaş saltanatına son verilmesini,

 

sağlayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

 

Bizler;

 

• 1943 yılından bugüne üyelerinin ödentileriyle ayakta tuttuğumuz, üyelerine yönelik birçok sosyal yardım yapan İLKSAN’da söz sahibi olmak,

 

• Önceki yıllarda yaşanan ve İLKSAN adı üzerindeki olumsuz kamuoyu algısına neden olan şaibe ve yolsuzluklara izin vermemek,

 

• Yönetim ve karar mekanizmalarında yer almak,

 

• İLKSAN’ın geleceğini sahip çıkmak için,

 

19 Haziran 2021Cumartesi günü yapılacak İLKSAN seçimlerinin her aşamasına etkin bir biçimde katılacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir