Çar. May 22nd, 2024

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME KARARINI VE TEK ADAMA VERİLEN YETKİYİ YARGIYA TAŞIDIK

2 min read

https://www.egitimis.org.tr/files/haber/605d9673e7beb.docx

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME KARARINI VE TEK ADAMA VERİLEN YETKİYİ YARGIYA TAŞIDIK

Eğitim-İş olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı olarak imzaladığı kararla, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı dava açtık. İstanbul sözleşmesinin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve bu karar ile bu karara dayanak olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptalini istedik.

 

Danıştay’a verdiğimiz dava dilekçesinde, kadına şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla Türkiye’nin de hazırlık aşamasındaki yoğun katkılarıyla şekillenen İstanbul Sözleşmesi’nin, taraf devletlerin imzasıyla ve TBMM tarafından da tüm siyasi partilerin oybirliği ile kabul edilerek ülkemiz bakımından yürürlüğe girmiş olan bir sözleşme olduğunu belirttik.

 

Bu nedenle, Anayasanın 90. Maddesi kapsamında usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş olan milletlerarası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu, TBMM kararıyla yürürlüğe girmiş uluslararası bir sözleşmenin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilemeyeceğini, Cumhurbaşkanına kendi kararnamesiyle verilen yetkinin de Anayasaya aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini vurguladık.

 

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı önlemesi ve buna yönelik gerekli tedbirleri alma konusunda taraf devletlere yükümlülükler yüklemesi ve bu konuda taraf devletler arasında bir farkındalık ve işbirliğinin sağlanması söz konusudur. Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin yaşandığı ülkemizde, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın en temel mücadele alanlarından biri olarak farkındalığının yaratılması gerekliliği dikkate alındığında, sözleşmenin iç hukukumuza yansıması bakımından sahip olduğu kamu yararı açıktır.

 

Cumhurbaşkanı kararında; hukukun temel ilkelerinden olan ölçülülük, gereklilik, amaca uygunluk, hizmetin gerekliliği ve kamu yararı gibi ilkelerin de uyulmadığı görülmektedir.

 

Bu gerekçelerin yanı sıra hukuki dayanakların birlikte değerlendirilerek İstanbul Sözleşmesinin hukuksuz bir şekilde feshi ile tek adam rejiminin ürünü olan Cumhurbaşkanına bu yetkiyi veren kararnameyi Anayasa Mahkemesi’nin de denetimine sunulmak üzere yargıya taşımış olduk.

 

Eğitim-İş olarak yargısal sürecin yanı sıra örgütlülükten gelen demokratik haklarımızı da sonuna kadar kullanıp eylemlerimizi de sürdüreceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir