Çar. May 22nd, 2024

GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA ÖĞRETMENİN ZORUNLU HİZMETİ ERTELENDİ

2 min read

GİRİŞİMLERİMİZ SONUCUNDA ÖĞRETMENİN ZORUNLU HİZMETİ ERTELENDİ

Pandemi nedeniyle birçok öğretmenin eşinin işsiz kalması, sosyal güvenlik primlerinin yatırılamaması nedeniyle mağdur olmamaları için Bakanlıktan talep ettiğimiz zorunlu hizmetin 2021 yılında ertelenmesi talebimiz olumlu sonuçlanmıştır. MEB 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da zorunlu hizmete tabi öğretmenleri resen atamayacak.

 

MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısı şöyle:

 

“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dâhil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür.

 

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak

 

bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2021 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.”

 

MEB, daha önce de belirttiğimiz gibi zorunlu hizmet uygulamalarına ilişkin gerekli adımları atmalıdır. Öğretmen istihdamı güçlüğü olan bölgelerde öğretmenlerin gönüllülük esasına göre çalışabilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, gerekli teşvikleri de hayata geçirmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir