Paz. Tem 14th, 2024

PANDEMİ SÜRECİNDE ANALIK İZNİ SONRASI EK DERSİ KESİLEN ÖĞRETMENİN DAVASINI KAZANDIK

1 min read

PANDEMİ SÜRECİNDE ANALIK İZNİ SONRASI EK DERSİ KESİLEN ÖĞRETMENİN DAVASINI KAZANDIK

Pandemi sürecinde birçok hukuki sorun yaşanmıştır. Eğitim-İş olarak; yaşanan sorunlara sebebiyet veren genel düzenlemeleri yargıya taşıdığımız gibi bireysel anlamda hakkaniyete aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun mağduriyetleri de yargıya taşıdık.

Pandeminin başlamasının ardından 23.03.2020 tarihinde analık izni sona erdiğinden göreve başlayan öğretmene ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin sendika olarak üyemiz adına açtığımız davada, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi

“…davacının 23.03.2020 tarihinde doğum sonrası analık izninin sona erdiği bu tarihten sonraki 23.03.2020-29.06.2020 tarihleri arasında ki süre içerisinde görevini Bakanlık emir ve talimatları doğrultusunda idari izinli sayılarak esnek çalışma şartlarında yerine getirdiği, diğer öğretmenlerle aynı şartlarda görev yaptığı anlaşılmakla dava konusu 23.03.2020-29.06.2020 tarihleri arasında ki süre içerisinde yoksun kaldığı hafta içi ek ders ücretlerinin ödenmesi isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Ayrıca, dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan, hukuka aykırı bulunan dava konusu 23.03.2020-29.06.2020 tarihleri arasında ki süre içerisinde yoksun kalınan hafta içi ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline…”

şeklinde karar vermiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir