Çar. May 22nd, 2024

MEB DAVA AÇTIĞIMIZ ZORUNLU HİZMET PUANINI GENELGE İLE DÜZENLEDİ

2 min read

MEB DAVA AÇTIĞIMIZ ZORUNLU HİZMET PUANINI GENELGE İLE DÜZENLEDİ

MEB 17.4.2015 tarihli yönetmelikte zorunlu hizmete ek puan verilmesini düzenlemişti. Fakat ek puan zorunlu hizmete tabi öğretmenin, zorunlu hizmete tabi bir kuruma atanması ve zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra aynı kurumdaki görevleri için hesaplanmaktaydı.

 

Eğitim-İş olarak konuyu; eşitlik ilkesine aykırı olması, aynı kurumda çalışan öğretmenler arasında adaletsizlik yaratması… gerekçeleriyle yargıya taşımıştık. Yargı sürecimizin haklılığı MEB tarafından yapılan 19.6.2020 tarihli düzenlemelerden bir kez daha anlaşılmakta olup yargısal sürecimizin yarattığı baskılar MEB’i düzenlemeye mecbur bırakmıştır:

 

Yargı süreci devam eden konuya ilişkin olarak MEB, 19.06.2020 tarihinde düzenleme yapmıştı. Yapılan düzenlemeye göre bu kez sadece zorunlu hizmeti tamamlamış öğretmenlerin zorunlu hizmete tabi kurumlarda çalışmaları ek puan olarak değerlendirilecekti.

 

Bu konuda yaptığımız açıklamada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ısrarla vurgulamıştık.

 

Yönetmelik maddesine göre zorunlu hizmetten MEB tarafından muaf edilen (örneğin 2010 zorunlu hizmet affı) öğretmenler ile zorunlu hizmete tabi olmayan (geçmiş yıllarda atanan) öğretmenlere ek puan verilemeyecekken MEB tarafından yayımlanan 16.7.2020 tarih ve 9454627 sayılı yazıya göre yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 19.6.2020 tarihinden itibaren zorunlu hizmete tabi kurumlarda çalışmakta olan tüm öğretmenlere ek puan verilmesi yönünde açıklama yapıldı. Yani muaf olan öğretmenler de 19.6.2020 itibariyle ek puana dahil edildi.

 

Öncelikle; genelge ile düzenleme yapılması gelecekte sorunlar oluşturabileceğinden değişikliğin yönetmeliğe işlenmesi gerektiği noktasında bakanlığı uyarıyoruz.

 

Bakanlık açıklamasının 19.06.2020 itibariyle uygulanacak olması yargıya taşıdığımız talebimizi karşılamaktan uzaktır. Çünkü 5 yıldır haksız yere (örneğin MEB tarafından muaf edildikleri için) puan alamayan öğretmenler söz konusudur. Ayrıca mevcut kurumuna atandığında kurum zorunlu hizmet kurumu iken atanıp ek puan alan öğretmenler ek puandan yararlandırılırken aynı kuruma zorunlu hizmet kurumu değilken atananlar/ kurum şu anda zorunlu hizmet değilse ek puandan yine yararlanamayacaklardır.

 

MEB bir haksızlık yaratmıştır, çözüm için yönetmelikte değişiklik yapmış fakat eksik yapmıştır, eksiklik konusundaki uyarılarımız sonucunda bu kez genelge ile düzeltme yolunu seçmiş fakat amaca tam hizmet eden, haksızlıkları bertaraf eden bir düzenlemeyi yapamamıştır.

 

Ayrıca, MEB’in genelge ile yaptığı 19.6.2020 tarihli değişikliklere ilişkin açıklamalar tatmin edici olmamıştır. Gelecekte konuya ilişkin yaşanacak kaosun sorumlusu bakanlığın kendisi olacaktır.

 

Eğitim-İş olarak haksızlıklar giderilinceye kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir