Çar. May 22nd, 2024

DANIŞTAY: KAMU KONUTLARINDA İŞGALİYE ALINAMAZ

2 min read

DANIŞTAY: KAMU KONUTLARINDA İŞGALİYE ALINAMAZ

Bir üyemizin Ankara’da kamu konutu olarak tahsis edilmiş konutta kalma süresi dolması üzerine konutu boşaltması istenmiştir. Bazı gerekçelerle konutu terk etmeyen üyemize Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34.maddesine eklenen;

 

“20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”

 

Hükmü gereği işgaliye bedeli tahsil edilmiştir. Bu bedele yapılan itiraz sonucunda idare tarafından olumsuz cevap verilmesi üzerine açılan davada Danıştay;

 

“2946 sayılı Kanunun 8. maddesinde; konutta oturma süresi sona erenlere karşı idarelere sadece “konutu boşalttırma” yetkisi tanınmış, konutun boşaltılmaması durumunda, idareye işgaliye bedeli tahsil yetkisi verilmemiştir.”

 

Gerekçesiyle yönetmeliğin 34. Maddesi 3.fıkrasının iptaline karar verirken

 

Davacı üyemizin talebine yönelik ise;

 

Davacının maaşından işgaliye bedeli altında yapılan kesintilerin, idareye başvurduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıyla ödenmesine karar verilmiştir.

 

Emsal niteliğindeki bu karar geçmişte bu mağduriyeti yaşayanlar açısından da önemlidir.

 

Eğitim İş olarak; başta hak aramada geri durmayan üyemiz ile davada emeği olan avukatlarımız Av. Tansu Batur, Av.Jale Kural, Av. Burak Sabuncu’yu tebrik ediyoruz.

 

Eğitim-İş kamuda yaşanan her türlü hukuksuzluklara karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir