Paz. Tem 14th, 2024

MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

3 min read

MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

19.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre, öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında yeni kriterler getirilerek daha önce var olan bazı puanlamalarda da değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemeye göre, doktora, yüksek lisans (tezli/tezsiz ayrımı yapılarak), ikinci lisans eğitimlerinden birinin hizmet puanı olarak eklenmesi yönetmeliğe girmiştir.

 

Yatılı okullarda, her yıl için erkek öğretmenlerde 6, kadın öğretmenlerde 12 puan olan düzenleme, erkek öğretmenlerde her ay için 1 puan, kadın öğretmenlerde ise her ay için 2 puan olarak değiştirilmiştir.

 

Daha önce Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına her ay için verilen 0,5 puan uygulamasını İYEP’te görev alan öğretmenlerin de alması sağlanmıştır.

 

TÜBİTAK bölgeleri, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalar, hizmet puanı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler hizmet puanı olarak değerlendirilecektir.

 

Bakanlığın son yıllarda kayırmacılığı ön plana çıkardığı ödüller (başarı, üstün başarı, ödül) de hizmet puanı olarak yerini almıştır. eTwining sertifikası, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan her türlü patent ve model tescili ve tasarım tescili hizmet puanı olarak değerlendirilecektir.

 

ZORUNLU HİZMET PUANI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

 

Zorunlu hizmet kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere daha önce “zorunlu hizmet kapsamında atanıp zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra da aynı kurumda devam edenlere verilen ek puan” uygulamasında değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikle, bu öğretmenlerden zorunlu hizmet kapsamında başka kurumlara atananlar da ek puandan yararlanabilecektir.

 

Artırımlı puan daha önce zorunlu hizmetten sonraki birinci yıl %25, ikinci yıl %50, üç ve sonraki yıllar için %100 iken yeni düzenlemede, her yıl için %50 artırımlı puan uygulamasına geçilmiştir.

 

Bu konuyla ilgili olarak zorunlu hizmete tabi eğitim kurumlarında çalışmakta olan tüm öğretmenlere artırımlı puan verilmesi gerektiği, aksi uygulamaların aynı kurum içerisinde çalışan öğretmenler arasında eşitsizliklere yol açtığı, yapılan uygulamanın zorunlu hizmete tabi kurumların tercih edilmesine değil, zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin teşvik edilmesine yönelik olduğu gerekçeleriyle defalarca değişiklik talebimizi kamuoyu ile paylaşmış ve konuyu yargıya taşımıştık. Açtığımız davayla ilgili süreç devam etmekte olup öğretmenler arasında tam adalet sağlanıncaya kadar mücadelemiz sürecektir. MEB tarafından yapılan düzenleme; özellikle 2010 yılı ve sonrasında yaşanan zorunlu hizmet ek puan adaletsizliği ile diğer adaletsizlikleri gidermekten çok uzaktır.

 

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nı özellikle İYEP ve belleticilik konularının hizmet puanı teşviği ile değil bu konulardaki mali hakların arttırılmasıyla mümkün olacağına dair tekrar uyarıyoruz. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında %100 artırımlı ödeme, İYEP kurslarında görev alarak aynı işi yapan öğretmenlere de %100 artırımlı ödenmesi gerekir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde en çok sorun yaşadığı alanlardan olan yatılı okullardaki belleticilik görevlerinin yıllarca talep ettiğimiz gibi öncelikle ücretlerinin arttırılması; okul, ilçe, il sıralamasıyla isteklilere görev verilmesi, bulunamaması halinde resen ve adil görevlendirme yapılması taleplerimizi yineliyoruz. Bakanlığı acil bekleyen düzenlemelerden bir tanesi de tercih danışmanlığıdır. Pandemi süreci fırsata çevrilerek kanuni alt yapısı oluşturulan rehber öğretmenlerin tercih dönemi görevlendirmelerinin her gün için 8 ek ders ücreti, gönüllülük esasına göre ve adil görevlendirme yapılması şeklinde bir düzenleme ivedilikle çıkarılmalıdır.

 

Bugün yürürlüğe giren ve bugünden itibaren geçerli olacak hizmet puanlarına ilişkin değişiklikler sendikamız Hukuk Bürosu tarafından incelemeye alınmış olup sonuçları hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir