Paz. Tem 14th, 2024

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR

2 min read

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR

Ülkemiz emek mücadelesinde önemli bir yeri olan 15–16 Haziran 1970 direnişinin üzerinden 50 yıl geçti. 15-16 Haziran direnişi ile on binlerce işçinin ortaya koyduğu direniş, mücadele ve dayanışma ruhu, aradan geçen onca yıla karşın bugün bile hafızalarımızdaki yerini korumaktadır

 

50 yıl önce bugün büyük bir kararlılıkla sahip çıkılan haklar, ne yazık ki, 12 Eylül faşist darbesinin karanlığında gasp edildi. Bugün, hala 12 Eylülcülerin hazırladığı yasakçı sendikal yasalarla, çalışma hayatında büyük bir ayıp sürdürülmeye devam ediliyor.

 

Türkiye’de AKP’nin iktidarda olduğu 18 yıl emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye değerinin çok altında peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaşıp, kitlesel işten çıkarmalar sürerken, düşük ücret ve maaş artışlarının dayatıldığı, emeğe yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreç yaşanmıştır.

 

İşçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını gerileten sermaye yanlısı siyasal, ekonomik ve sosyal politikalar, rejim değişikliği sürecinde hız kazanmıştır. Sendikal hak ve özgürlüklerin gasp edildiği, her türden hak arama yönteminin baskı altında alındığı, bir ortamda emek sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını korumak ve geliştirmek oldukça zorlaştırılmıştır. Siyasi iktidar, pandemi krizini dahi fırsata çevirmiş, emek karşıtı politikaları hayata geçirmiştir. Milyonlarca işçi günlük 39 TL’ye mahkûm edilmiş, toplu sözleşme hakkı askıya alınmış, işçiler ölüm pahasına zorla çalıştırılmış, kamu emekçilerinin sağlığı ve güvenliği bu süreçte hiçe sayılmıştır.

 

Artık emekçilerin hak gasplarına tahammülleri kalmamıştır. Bugün yaşadığımız bu sürece karşı durmanın yolu dün olduğu gibi 15-16 Haziran ruhuyla mücadele etmekten geçmektedir. Emekçiler, bugün içinde bulunduğu sürece karşı yanıtını, tarihini hatırlayarak, tarihini yeniden yaratarak verecektir.

 

Eğitim-İş olarak, haklarımıza, iş güvencemize ve geleceğimize yönelen her türlü saldırıya karşı, 15-16 Haziran direnişinin ruhuyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir