Cts. Haz 15th, 2024

ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME İÇİN MEB EĞİTİM PAYDAŞLARIYLA BİRARAYA GELMELİ

4 min read

ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME İÇİN MEB EĞİTİM PAYDAŞLARIYLA BİRARAYA GELMELİ

Bilindiği üzere, Covid-19 nedeniyle Meclise sunulan yasa ile 222 sayılı yasada öğretmenlerin izinlerine ilişkin madde kaldırılarak 1739 sayılı yasada düzenleme yapılmıştır. Hiçbir eğitimcinin olağanüstü durumlarda yasa dahi olmaksızın görevden kaçmayacağı, öğrencilerimizin eğitim haklarını önceleyecekleri açık olduğu (yani düzenleme ihtiyacı olmadığı) halde yapılan düzenlemeler, Covid-19 fırsatçılığı boyutuna ulaşmıştır.

Düzenleme ile olağanüstü durumlarda (salgın, doğal afet, deprem…) yaz döneminde de eğitim öğretim yapılabileceği ve iki ay olan öğretmen izinlerinin bu gerekçe ile bir aya kadar indirilebileceği, Rehberlik öğretmenlerine eğitim öğretim olmayan dönemlerde görev verilebileceği kararlaştırılmıştır.

Bakanlığın Psikolojik danışman tanımından ayrılarak Rehberlik Öğretmeni tanımlaması yaptığı ve öğretmen olarak tanımladığı PDR Hizmetlerinin bakanlık tarafından diğer öğretmenlik alanlarından ayrılarak kanunda yer alması Bakanlığın da çelişkisi olup eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazı ile yapılan yeni düzenleme ile ilgili hukuki süreçler ve sonuçlar ortaya çıkana kadar keyfi uygulamalara ve haksızlıklara yol açmaması için gerekli açıklamaların yapılması ve yönetmeliklere işlenmesi yerinde bir uygulama olacağını belirttik. Konuya ilişkin şu hususlara dikkat çektik ve sonucundan sendikamızın bilgilendirilmesini istedik:

1- Düzenlemenin sadece yaz tatili diye adlandırılan ders yılı dışındaki günleri kapsadığını, ara (yarıyıl) tatiline ilişkin olmadığının bu noktada 657 sayılı yasada yer alan “Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.”  Hükmünün devam ettiği yani tüm öğretmenlerin dinlenme (ara/yarıl yıl) dönemlerinde izinli olduklarının açıklanması.

2- Rehberlik öğretmenleri için 1739 sayılı yasaya eklenen 50/A maddesindeki “Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz.”

Hükmündeki “izin ve tatil dönemlerinde” ifadesinin (hukuken de mümkün olmadığından) verilmesi zorunlu kanuni izinleri (doğum, ölüm, evlilik… ) kapsamadığının  açıklığa kavuşturularak düzenleme kastının açıklanması,

3-  “Tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecin” ilişkin yapılacak görevlendirmelerin kurala bağlanarak (mevzuata işlenerek),

– Öğretmenlere gönüllülük esasına göre görev verilmesi,

– Bu tür görevlendirmelerde günlük en az 8 ek ders ücreti ödenmesi,

– Keyfi görevlendirme yapılmayarak adalet ve eşitliği sağlayacak şekilde görevlendirme yapılması,

– Görevlendirmelerin ders yılı sona ermeden öğretmenlerin dinlenme planlarını yapabilecekleri şekilde tercih dönemi beklenmeden en erken zamanda (mümkün olduğunca aylar öncesinden) açıklanması,

– Tüm öğretmenlere görev verilmesi yerine ihtiyaç doğrultusunda görevlendirmeler yapılması,

– Her okul/ kurum yerine birleştirmeler yapılarak tercih merkezleri belirlenmesi şeklinde uygulamalar yapılıp uzmanlık oluşturulması ve minimum personel ile çalışma yapılması,

– Tercihler konusunda uzman istekli diğer alan öğretmenleri ve yöneticilere de teşvik uygulanarak yararlanılması,

-EBA üzerinden canlı bağlantı yoluyla tercih sistemi kurularak uzaktan tercih yöntemi kullanılması,

– Tercih tarihlerinin Ortaöğretime yerleştirmeler için Haziran sonu Temmuz başı sona erecek şekilde yapılacak planlamaya göre belirlenmesi, nakil süreçlerinde ise minimum uzman görevlendirmesi yapılması ya da tercih sayısı arttırılarak geçmişte uygulandığı gibi tek tercih çok yerleştirme yöntemi uygulanması, (böylece öğrenci ve velilerin tatillerini daha sağlıklı planlamaları ve yaz tatillerinin heba olmaması da sağlanmış olacaktır.)

– Yüksek Öğrenim tercihlerinin Ağustos ayı sonu olarak belirlenmesi,

– 2020 yılı için Covid-19 nedeniyle takvimlerde farklılık olabileceği açık olup yapılan kanuni düzenleme ve taleplerimizin gelecek yılları da kapsayacağı göz önüne alınarak ihtiyaç duyulması halinde 2020 yılı için geçici madde koyulmak üzere düzenleme yapılması.

Eğitim-İş olarak tekrar söyleyelim ki; hükümet eğitim alanında değişiklik yapmak istiyorsa eğitimin en önemli paydaşı olan eğitim ve bilim işgörenlerinin temsilcileri ile masaya oturmalıdır.

Covid-19 nedeniyle eğitime verilen aranın telafisi de geleceğe yönelik planlamayı da birlikte yapmak mümkündür.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir