Çar. May 22nd, 2024

DANIŞTAY SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİNDE HAKLILIĞIMIZI TESCİLLEDİ

2 min read

DANIŞTAY SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİNDE HAKLILIĞIMIZI TESCİLLEDİ

2016 yılında başlayan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile birlikte yayımlanan 03.08.2016 tarihli Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe dava açmış ve kamuoyu ile paylaşmıştık.

 

Dava dilekçemizde bazı maddelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve ardından iptaline karar verilmesini talep etmiştik.

 

Davanın yürütmeyi durdurma aşamasında sözlü sınav komisyonlarını düzenleyen 9. Maddenin 1.fıkrası ile ilgili talebimiz yerinde bulunmuş ve çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonrasında MEB, 27.10.2017 tarihinde yönetmelik değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı.

 

Yine aynı davada diğer maddelerle ilgili yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmişti. Yaptığımız itiraz sonucunda İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) talebimizi haklı bularak yönetmeliğin Sözlü sınav konuları ve ağırlıklarını düzenleyen 11. Maddesinde bilgiye yönelik hiçbir konu bulunmaması ve objektiflikten uzak olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

 

Aynı şekilde yönetmeliğin İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmelerini düzenleyen 18.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

 

“Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması … hâlinde sona erer.”

 

İbaresi hakkında İDDK itirazımız üzerine Yürütmeyi Durdurma kararı vermişti.

 

İDDK tarafından verilen kararlar sonrasında MEB düzenleme yapmak zorunda kalmış ve düzenleme 24/3/2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

Dava ile ilgili olarak; Danıştay 12. Dairesi, yukarıda bahsettiğimiz ve daha önce YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararları bulunan hükümlerle ilgili İPTAL yönünde esastan kararını vermiş ve böylece MEB’in davalarımız sonucu düzenleme yapmak zorunda kaldığı konularla ilgili haklılığımız bir kez daha tescillenmiştir.

 

Eğitim-İş olarak; laik, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesiyle birlikte tüm eğitim ve bilim işgörenlerinin çalışma koşulları, sosyal ve ekonomik hakları ile tüm atamalar kadrolu oluncaya kadar “ücretli/sözleşmeli uygulamalarına son verilmesi” mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir