Cts. Haz 15th, 2024

DANIŞTAY`DAN DERS VE EK DERSE İLİŞKİN ESASLARA İPTAL KARARI

2 min read

DANIŞTAY`DAN DERS VE EK DERSE İLİŞKİN ESASLARA İPTAL KARARI

DANIŞTAY`DAN DERS VE EK DERSE İLİŞKİN ESASLARA İPTAL KARARI
Bakanlar Kurulunun 2017/10010 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4. Maddesinin (n) fıkrasında yapılan değişiklikle;

“MADDE 1 – 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri hariç olmak üzere,” ibaresi “ders görevleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.”

Şeklinde düzenleme yapılmış ve Değişiklikle madde metni;

“n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişik İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.”

Şekline dönüşmüştü.

Ayrıca;

“MADDE 5 – Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.”

Şeklinde düzenleme yapılmıştı

Bu düzenleme ile:

İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Staj Kapsamında yapılan görevler ek ders kapsamında sayılırken düzenleme sonrasında maaş karşılığı görev (yüzyüze eğitim) kapsamına alınmıştı.
Bu düzenlemeye açtığımız dava sonucunda Danıştay 11.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yürütmeyi durdurma kararına MEB itiraz etmiş ve reddedilmişti.
Danıştay  kararı esastan görüşerek MEB’in düzenlemesinin İPTALİNE karar vermiştir.

Bu karara göre;  işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığında değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılması uygulaması devam edilecektir.
MEB bu karar sonrası  ders ücretlerine ilişkin esaslarda da düzenleme yapmalıdır.

Merkez Yönetim Kurulu

Karar İçin Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir