Paz. Tem 14th, 2024

MEB TARAFINDAN DÜZENLENEN YER DEĞİŞTİRME ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

3 min read

MEB TARAFINDAN DÜZENLENEN YER DEĞİŞTİRME ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerine İlişkin Çalıştay’a Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Kara ve Maksut Balmuk katılarak yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmişlerdir. Sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili sendikamızca hazırlanan rapor, Bakanlığa iletilmiştir.

Toplantıda, dile getirdiğimiz konularla ilgili genel bilgiler aşağıdaki şekildedir:

-İl içi yer değiştirmelerde geçmişte de uygulanan sıra tayini uygulamasının yeniden getirilerek öğretmenlerin yaşadıkları sorunların giderilmesi,

-Emeklilikten boşalan kadroların il içi ve iller arası yer değiştirmelerde kullanılabilmesi için emeklilik başvurusunda bulunan öğretmenlerin kadrolarının, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine çekilmesi, yer değiştirme takviminin de buna göre düzenlenmesi,

-Yer değiştirme takviminin isteğe bağlı il içi, isteğe bağlı iller arası, il içi özür, iller arası özür şeklinde düzenlenmesi,

-Norm kadroların güncel olmamasından ve bölge normundan kaynaklı sorunların giderilmesi,

-Zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlerin, zorunlu hizmetlerini tamamladıkları halde yer değiştirmemeleri sorununa köklü çözüm bulunması,

-Zorunlu hizmet bölgelerinin ekonomik ve sosyal haklar yönünden teşvik edilerek bu bölgelerde yaşanan öğretmen sorununun azaltılması,

-Zorunlu hizmete tabi öğretmenlere verilen ek hizmet puanlarının, zorunlu hizmete tabi kurumlarda çalışan tüm öğretmenlere verilmesinin zorunlu hizmet kurumlarının teşviki ve aynı kurumda çalışan öğretmenler arasında adaleti sağlayacağı,

-Kurumların hizmet puanı belirlemesinin daha adil ve ülke genelinde eşitlik sağlayacak şekilde yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

-Yönetici görevlendirmelerinin yer değiştirme takviminden önce tamamlanarak bu nedenle boşalacak kadroların yer değiştirme dönemlerinde kullanılabilmesi, ayrıca yöneticilik görevi sona eren öğretmenlerin de yer değiştirme süreçlerinden yararlanabilmeleri,

-DYK kurslarında öğretmenlere verilen ek puanların İYEP ve mesleki açık lisede görev alan öğretmenlere de verilmesi,

-Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının 2011’de olduğu gibi kaldırılması

-Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması sürecine kadar, sözleşmeli öğretmenlerin de özür grubu tayinlerinden yararlanmalarının sağlanması,

-Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının başladığı 2016 yılında atanan öğretmenlerin bu yıl 3 yıllarının dolması ve kadroya geçiyor olmaları nedeniyle Ocak Özür Grubu Atamalarından yararlanabileceklerine ilişkin açıklamanın bir an önce yapılması,

-Proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarında yaşanan keyfi uygulamaların sonlandırılarak proje okullarına sınava dayalı, liyakat esaslı bir sistemin getirilmesi,

-Özre bağlı yer değiştirmelerde özellikle de il içi özre bağlı yer değiştirmelerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

-Mevzuatta yer aldığı halde 2016 yılından beri uygulanmayan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamaya yönelik sorunun çözülerek her atama döneminde kontenjan ayrılması,

-İlk atama öğretmenlere uygulanan adaylık süreci sonucunda performans değerlendirmelerinden başarılı oldukları halde yazılı sınavda başarılı olamayanların görev yerlerinin değiştirilmesi uygulamasından ve bu öğretmenlere yeniden performans değerlendirmesi yapılmasından vazgeçilerek sadece yazılı sınava girmelerinin sağlanması,

-Aday öğretmenlik süreci sonucunda yapılan sözlü sınav uygulamasının kaldırılması,

-Öğretmenlerin gerek sıra tayinine bağlı, gerekse diğer atamalarda yer değiştirmelerinin gerçekleşmesi halinde, eğitim öğretim sürecinin aksamaması adına göreve başlama ve ayrılma işlemlerinin yarıyıl ya da yaz tatillerinde sağlanması konusunda çalışmaların yapılması,

-Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemlerinin her yıl Kasım ayında gerçekleştirilmesi,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir